Kashmir yoga

Dit is een zeer oude yogatraditie, genoemd naar het deel van India waar deze yogatraditie vandaan komt. Het is een non-dualistische spirituele traditie van Kashmir. Kashmir yoga komt voort uit Hatha yoga zoals onderwezen door Jean Klein. Yogameester Jean Klein heeft deze traditie in de zeventiger jaren in het Westen geïntroduceerd. Hij noemde het zelf vaak ‘lichaamswerk’ of ‘body awareness’.
Het is een meditatieve yoga, waarbij het accent ligt op het bewust worden en ontwikkelen van de verbinding tussen ons fysieke lichaam en onze geest (mind). We zien het lichaam als een bron van energie; een reflectie van wat we werkelijk zijn. Het lichaam is onze tempel, ons huis. Wanneer we spanningen ervaren blokkeert de energie. Door aandacht, beweging en gevoel te verbinden, gaat de energie weer stromen.
We maken gebruik van imaginatie, laten het tastgevoel ontwaken en werken met het energielichaam. De vibratie van het lichaam komt tot leven. Het is een luisteren naar ons lichaam met gebruik van onze tastzin.
Door de ogen te sluiten richten we de aandacht naar binnen en luisteren we vanuit de gevoelde waarneming naar ons lichaam, zonder oordeel of projectie. Door een houding van binnen uit te ervaren, te doorgronden en elk onderdeel van de beweging te ervaren, kan een diepe ontspanning, stilte en ruimte worden ervaren op alle lagen. Het is juist deze diepte waardoor we ons herkennen als het onveranderlijk bewustzijn.

Zijn met wat is zoals het is, zonder het anders te willen laten zijn.

Gewoon ‘zijn’ is niet altijd zo vanzelfsprekend. Vaak loopt ons hoofd over met allerlei ideeën, beelden, oordelen, zorgen en allerlei andere zaken die onze aandacht vragen. Wat zou er gebeuren wanner we de tijd nemen om ons te verbinden met ons lichaam, ons gevoel, ons innerlijk? Wanneer we de ballast van het denken afleggen, kan een ongekende diepte ervaren worden: stilte, helderheid, rust, balans, inzicht, een vredevol gevoel en kunnen we rusten in Zijn zoals we zijn.
In de praktijk werken we met de klassieke ‘asana’s’, naar de ‘ontspannen inspanning’, vanuit comfort, zonder forceren. De ontspanning, het voelen en de aandacht staan centraal. We hoeven dus niet ons best te doen, met als gevolg dat ons lichaam en onze geest ontspannen en tot rust komen. Het effect hiervan is versoepeling, openheid, ruimte en een totaal gevoel van diepe ontspanning.
We werken vooral met de energie van het subtiele gevoelslichaam. Zonder oordeel of jezelf te willen verbeteren, observeer je als getuige je eigen functioneren, zo helder mogelijk. Deze aandachtige manier van yoga beleven is zoveel anders dan ‘ de gewoonte ‘, die zonder bewuste gevoelsdiepte is.
De adem, de adembeleving (Pranayama) is een belangrijk aspect. Hieruit komt verstilling voort in meditatie, er ontstaat een diepe openheid en ontvankelijkheid. Zo kan onze latente levensenergie (Kundalini) ontwaken. Zij kan haar weg omhoog maken, door het verticale energiekanaal (Sushumna) en de chakra’s. Het geluk, onze ware natuur, dat buiten ons gezocht werd, blijkt zichzelf te vinden en is blijvend.
Harma van Zon, die Yogapraktijk De Zon in 1974 heeft opgericht, heeft haar opleiding genoten bij zowel Jean Klein als Rama Polderman. Laatstgenoemde is de arts die yoga in Nederland geïntroduceerd heeft in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw.
Deze beide belangrijke grondleggers van yoga in Nederland laten ons beseffen dat ons lichaam en de hele wereld om ons heen niets anders zijn dan manifestaties van ons bewustzijn. Door te ‘luisteren’ naar ons lichaam openbaart het zijn geheimen en zijn grenzeloosheid. Zo ontdekken we dat we één zijn met het ‘Grote Geheel’.
Harma van Zon heeft, als bevoegd docent en opleider, de methode van beide grote leermeesters aan mij doorgegeven. De begeleiding op deze weg is nog steeds gaande.
Je winkelwagen
Shop cart Je hebt nog niets besteld