Bewust-Zijn

“Jouw taak is het om te Zijn en niet om dit of dat te zijn”
Sri Ramana Maharshi